Post Top Ad


Federația Română de Handbal are încă o problemă majoră. Tribunalul București a respins modificările StatutuluiÎn plin scandal după decizia legată de jucătorii extracomunitari, Federația Română de Handbal are încă o problemă majoră. Tribunalul București a respins modificările Statutului, care i-ar oferi puteri sporite președintelui Alexandru Dedu.


Federația Română de Handbal a anunțat săptămâna trecută convocarea Adunării Generale pentru data de 10 aprilie, la Ploiești, dar nu este clar după prevederile cărui Statut se va desfășura. Cel din 2011 sau cel din 2019? Anunțul a stat pe pagina de deschidere a site-ului FRH de vineri seara până luni dimineața:


„Convocare Adunare Generală Ordinară 2020

10.04.2020, orele 12.00, Hotel Prahova, Ploiești

Consiliul de Administrație al F.R.H. a hotărât în ședința din 25 februarie 2020 convocarea Adunării generale ordinare în data de 10 aprilie orele 12.00, la Hotel Prahova, Ploiești.
La Adunarea Generală participă câte un reprezentat al fiecărei structuri sportive afiliate.
Au drept de vot la Adunarea generală structurile sportive afiliate definitiv care au participat sau au organizat competiții oficiale în sezonul competițional 2019-2020.
Ordinea de zi a Adunării generale ordinare, aprobată în ședința Consiliului de Administrație în data de 25.02.2020 este următoarea:
Constatarea întrunirii cvorumului pe baza prezenței reprezentanților cu delegații scrise din partea structurilor sportive afiliate;


Aprobarea ordinii de zi;

Desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;

Alocuțiunea președintelui F.R.H.;

Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală, prezentarea bilanțului contabil şi aprobarea prin vot a acestuia;

Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori;

Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli (Buget 2019)

Afiliere/dezafiliere membri F.R.H.

Documentele supuse aprobării se regăsesc AICI
Membrii afiliați pot face propuneri pentru completarea şi/sau modificarea materialelor ce urmează a fi prezentate în Adunarea Generală, precum și completarea sau modificarea ordinii de zi în termen de șapte zile de la comunicare (09.03.2020, orele 12.00), la adresa de mail cristina.varzaru@frh.ro
Până la data de 23.03.2020, numele delegaților ce vor participa la Adunarea generală vor fi transmise la adresa de mail frh@frh.ro”.
Termenul până la care membrii afiliați pot face propuneri pentru completarea / modificarea materialelor supuse aprobării, precum și pentru completarea / modificarea ordinii de zi este luni, 9 martie, ora 12:00.

Dintre materialele postate pe site-ul Federației Române de Handbal, care ar trebui supuse aprobării adunării generale, lipsesc câteva:

Raportul Consiliului de Administrație.

Bilanțul contabil.


Raportul final al Comisiei de cenzori (este doar un raport preliminar). Raportul este mai detaliat decât în anii precedenți, dar este totuși un raport preliminar, nu final.

Deși la convocare este atașată și lista cu structurile afiliate care ar avea drept de vot, nu sunt menționați și membrii afiliați care nu au drept de vot. În acest moment, FRH este înregistrată în Registrul federațiilor de la Tribunal cu un număr de 237 de membrii afiliați. Doar aceștia ar trebui să se afle pe listă.

La acest capitol este o întreagă poveste. Pe lista cu drept de vot ar figura și niște membri afiliați la adunarea generală din vara trecută, numai că modificările aduse în 2019 nu au fost aprobate de Tribunal. Membrii noi trebuie înscriși la Tribunal pentru a avea drept de vot.

Motivele pentru care Federația Română de Handbal s-a trezit în justiție cu o respingere a cerererii de înscriere în Registrul Federațiilor a modificărilor la Statut
Federația Română de Handbal s-a trezit în justiție cu o respingere a cerererii de înscriere în Registrul Federațiilor a modificărilor la Statut ca urmare a intervenției în dosar a vicepreședintelui Sorin Dinu, care a invocat mai multe argumente potrivit cărora modificările aduse la Statut nu s-ar fi făcut cu respectarea dispozițiilor legale. Dintre acestea, instanța a reținut două:

Lipsa avizului IHF pentru modificările la Statut.
Acesta trebuia solicitat anterior punerii în dezbaterea Adunării Generale a FRH a modificărilor propuse.

Lipsa de claritate a procesului-verbal de ședință în ceea ce privește cvorumul de ședință la momentul la care s-au votat modificările la statut.
Procesul-verbal menționează că modificările au fost aprobate în unanimitate, fără a se indica numărul concret de voturi care să permită să se evalueze dacă la acel moment mai era întrunit cvorumul, care să permită luarea deciziilor în condiții statutare.

După desfășurarea adunării generale generale din 19 iunie 2019, Prosport a publicat un amplu material privind modul cum s-a realizat cvorumul la această adunare, una pe repede-înainte! Caragiale ar fi făcut piesă de teatru

Bineînțeles, FRH a făcut Apel la această decizie.

Totuși, având toate aceste date, după care Statut a fost convocată Adunarea Generală din 10 aprilie? Este întrebarea pe care a adresat-o și Sorin Dinu, vicepreședintele FR de Handbal, în ultima ședință a Consiliului de Administrație. Răspunsul a fost ceva de genul: „După ambele”. Deși s-a insistat ca acest lucru să fie consemnat în Procesul Verbal, nu s-a întâmplat asta.

Această precizare nu era una lipsită de importanță.

Printre altele, în Statutul din 2019, neaprobat de instanță, este prevăzut că, în cazul lipsei de cvorum la data și ora din convocare, în termen de cel mul 2 ore de la deschidere, președintele va constata lipsa cvorumului și va dispune ca AG să se țină în aceeași zi, îndiferent de numărul de membri afiliați prezenți. Potrivit Statutului din 2011, în cazul lipsei de cvorum adunarea generală trebuie reconvocată.

Poziția Ministerului Tineretutului și Sportului
ProSport a solicitat Ministerului Tineretului și Sportului un punct de vedere despre data de la care intră în vigoare modificările la Statutul unei Federații sportive. Adică, este vorba de data de la care Adunarea Generală a membrilor afiliați a aprobat modificările la Statut sau data la care rămâne definitivă hotărârea Trinunalului prin care a fost admisă cererea Federației de înscriere a modificărilor la Statut în Registrul federațiilor ținut de Tribunal.

Răspunsul ministrului Ionuț Stroe este fără echivoc:

„În conformitate cu dispozițiile art, 8 alin, (1) coroborat cu art 27 din Ordinul ministrului justiției nr. 954/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociațiilor și fundațiilor, Registrul federațiilor și Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, modificările aduse actului constitutiv și/sau statutului produc efecte de la data înscrierii lor în registrul special, înființat la fiecare tribunal, denumit Registrul federațiilor”.

Prin urmare, pentru a intra în vigoare și a produce efecte, modificările aduse la Statutul FRH de adunarea generală din 2019, trebuie aprobate de Tribunal.
sursa: www.prosport.ro
sursa foto: www.gsp.ro

Comentarii